Základní pravidla

Z Wiki FM
Přejít na: navigace, hledání

1.1 Administrátor a zástupci admina

1) administrátor a majitel hry (prima.kluk) a jeho zástupci mají absolutní rozhodovací právo
2) jejich rozhodnutí nikdo nemá právo nepřiměřeně napadat
3) oba (admin i zástupce) mají právo mazat příspěvky v diskusích a zároveň napomínat hráče
4) pokud jejich rozhodnutí hráči neakceptují a dožadují se velké pozornosti k danému tématu, hrozí jim trest
5) zástupci admina mají právo komukoli okamžitě udělit bobříka mlčení
6) admin může udělit odměnu hráči, který upozorní na „díru” v systému a má také právo potrestat hráče, který takovou „díru” zneužije

1.2 Je přísně zakázáno

1) poskytovat heslo ke svému účtu jinému člověku
2) "loudit" po hráčích peníze, psát hromadné prosby (tím myslím víc než 3 za měsíc), aby hráči například přešli do jiného týmu
3) "loudit" peníze v diskusi a jakkoli o peníze v diskusích žádat jiné hráče s výjimkou případů, kdy hráči sami aktivně peníze nabízejí
4) urážet hráče nebo používat vulgární slova (i v přezdívce), stejně jako neúplná vulgární slova, u nichž je jasný význam (např. kkt, k*k*t, d*b*l,...)
5) přidávat reklamy či odkazy na jiné servery (v diskusi i ve vzkazech) nebo jinak nevhodně otravovat hráče
6) jakkoli slovně napadat admina nebo zástupce (na slušně položené argumenty samozřejmě reagujeme)
7) napadat admina či jeho zástupce zvláště za výsledky zápasů, systém přepočtu zápasů je stejný pro všechny bez výjimky
8) není omezeno hraní podle IP adres a ani podle počítače, ale každý hráč musí být jiná existující osoba
9) vkládat reklamy do diskusí a nebo pomocí příspěvků
10) pod pokutou 200 KF používat programy pro blokování reklam, takovým hráčům se hra nemusí načíst vůbec
11) používat programy na automatické obnovování stránek (například kvůli aktivitě hráče či skupování trhu)
12) "spamovat" (spamem se rozumí i příspěvky bez významové hodnoty plevelící diskusi, nebo sloužící jen k udržení témat na vrchu diskuse)
13) zveřejňovat v novinách články týkající se osobního života hráčů (bez jejich výslovného souhlasu) a články mající za cíl uvést čtenáře v omyl
14) používat nevhodné, urážlivé nebo vulgární přezdívky
15) hraním v této hře každý hráč souhlasil s registračními pravidly hry, která vždy najdete ZDE

1.3 Ověření totožnosti hráče

1) pro hru je ideální, když každý hráč je unikátní a proto probíhá ověření pomocí jedinečného mobilního čísla
2) 50 dní od registrace hra přestane fungovat, dokud nezadáte vaše číslo mobilního telefonu
3) uvedené mobilní číslo musí být vaše a nesmí ho aktuálně používat jiný hráč ve hře
4) po uvedení unikátního mobilního čísla (akceptujeme jen česká a slovenská mobilní čísla) přijde zdarma SMS s kódem
5) po odeslání SMS na zadaný mobil hra přestane fungovat, dokud nezadáte správě kód
6) kdo třikrát zadá nesprávný kód, či uvede třikrát číslo užívané jiným hráčem, účet bude zablokován bez možnosti obnovení
7) každý půlrok hra požaduje nové ověření, které je opět zdarma
8) je možné uvést pokaždé stejné nebo i jiné mobilní číslo, ale pokaždé je po prověření uloženo a nikdo jiný ho nesmí 2 roky použít
9) když se hráč ze hry sám odhlásí či mu vyprší platnost účtu, mobil zůstává ve hře archivován ještě 2 roky (nikdo ho nesmí použít)
10) když se hráč ze hry sám odhlásí či mu vyprší platnost účtu a má záporné finance, mobil zůstává ve hře archivován 5 let
11) když hráč zásadním způsobem poruší pravidla hry, jeho číslo bude uloženo na 10 let, během kterých ho nikdo nemůže použít
12) není potřeba nikde nic hledat, když bude hra chtít ověřit mobil, sama se na něj zeptá
13) jeden uživatel = jen jeden účet, mobil je jen prostředek pro kontrolu unikátnosti a musí to být mobil váš

1.4 Tresty a postihy

1) tým, který si bude opakovaně stěžovat na výsledky zápasů, přijde kontumačně o všechny body získané v aktuální sezóně
2) za prokazatelně nemístné "loudění" peněz (v diskusi i v poště) může být hráči udělena pokuta, případně vyhazov
3) za používání vulgárních slov a to i neúplných (s jasným vulgárním významem) hrozí hráči bobřík mlčení, pokuta či smazání účtu
4) za erotické návrhy, případně citové vydírání, či po odmítnutí při opakovaném loudění "o vztah" hrozí bobřík mlčení, pokuta, nebo smazání účtu
5) za jakékoliv slovní napadání admina nebo zástupce v diskusi hrozí okamžité smazání účtu
6) přísný trest hrozí i hráčům, kteří na svůj profil umístí cizí fotografii
7) použití anonymizéru či programu pro potlačení skutečné IP adresy se trestá smazáním účtu a zablokováním přístupu
8) zástupci admina mohou udělit trest i za provinění, které není v návodě přímo vyjmenované, avšak takové jednání hráče je podle (minimálně tří) zástupců nepřijatelné
9) pokud hráč nerespektuje rozhodnutí admina či jeho zástupce, hrozí mu "bobřík mlčení"
10) bude-li někdo opakovaně porušovat pravidla, bude natrvalo zablokovaná jeho IP adresa a uvedené mobily
11) bude-li hráč vědět o porušování pravidel u jiných hráčů a neoznámí to adminovi či zástupcům neprodleně, může dle závažnosti být potrestán za "krytí porušování pravidel"

1.5 Jaké tresty za porušení pravidel hrozí

1) pokud jeden hráč má více účtů, zablokování hráče, všech použitých mobilů (a případně i IP adresy) po dva roky
2) pokud jeden hráč poruší jiné pravidlo (umisťuje reklamy, loudí), také 2 roky IP + mobil
3) více porušení či hrubé porušení, exemplární zablokování IP + všech použitých mobilů na pět let
4) hráč se nemůže poté případně domáhat darovaných peněz zpět, šlo o dar na provoz, nikoli o půjčku
5) hráči kteří budou usvědčeni jako mulťáci a podaří se jim před zrušením účtu provést převod peněz, či prodej klubu nebo továrny apod., tak se tyto transakce vrátí zpět a budou se posuzovat jako neoprávněné

1.6 Jak probíhá blokování hráčů

1) o zablokování hráčů rozhodují pouze zástupci admina (admin jen ve výjimečných případech, viz. bod 6)
2) má-li hráč podezření na porušování pravidel, může žádat (jedenkrát, nikoli opakovaně) o trest pro hráče libovolného zástupce admina
3) zástupce buď může ihned uložit bobříka mlčení, nebo navrhnout hráče k zablokování (případně obojí)
4) pokud budou mít stejný názor minimálně tři zástupci admina, hráč se stane zablokovaným (automaticky se to zveřejní v diskusi)
5) admin v takovém případě nemá žádnou rozhodovací pravomoc, nicméně může zástupcům sám také navrhovat hráče k zablokování
6) admin sám o sobě může zablokovat hráče bez souhlasu zástupců pouze v případě, že odhalí multiúčty a navíc sám vlastním aktivním zjištěním
7) tři zástupci admina mohou zablokovat hráče i za prohřešek, který není přímo definovaný v pravidlech, ale může být společensky či jinak závadný
8) zástupci admina mohou sáhnout i k alternativnímu trestu - zákaz účastnit se LM a ligových zápasů po určitý počet dní (potrestaným automaticky dopoledne přibývají 4 karty a trenérské hvězdy spadnou na nulu)
9) admin sám může udělovat i bobříky mlčení, když na prohřešek přijde vlastním zjištěním, hráči své návrhy na bobříky mohou (jedenkrát, nikoli opakovaně) zasílat zástupcům, případně sami hlasovat
10) stále můžete žádat prověřit dva účty v případě důvodného podezření přímo admina ... v případě, že máte již důkaz o multiúčtu či porušování pravidel, žádejte zástupce o trest (nikoli admina)